GoOrganic LogoEkološki uslovi za gajenje leske

Svetlost: Leska je izraziti heliofit. U uslovima zasene slabije obrazuje cvetne pupoljke te je rodnost neredovna i minimalna. Pored toga cvetni pupoljci se obrazuju po periferiji krune te je prvenstveno treba gajiti na osunčanim položajima.

Temperature: U vreme zimskog mirovanja leska izmrzava na niskim temparaturama od –22 do –26 °C. Formirani ženski cvetovi izmrzavaju na –14 °C. Temperatute od –9 do –11 °C negativno deluju na cvetanje, oprašivanje i oplodnju, s obzirom da rano cveta. U fazi punog cvetanja ženskih cvetova temperature od –5 do –6 °C značajno umanjuju prinos. Formirane rese u zimskom periodu izmrzavaju na –22 do –24 °C. U vreme resanja temperature od –14 °C izazivaju značajnija oštećenja i ograničavaju uspešnu oplodnju. Polen može da izdrži niske temperature do –9 °C stim što se na –4 °C zaustavlja klijanje. Na ovom mestu treba ukratko objasniti biologiju leske. Naime leska cveta rano u našim uslovima i krajem januara, najčešće u februaru, a na višim terenima i u martu. Nakon oprašivanja, oplođena jajna ćelija ostaje u stanju mirovanja sve do sredime maja kada plodići započinju intenzivan porast. Iz ovih razloga, pozni prolećni mrazevi nisu ograničavajuči činilac gajenja leske. Problemi mogu da nastanu ako se u vreme punog cvetanja naglo promene temperaturni uslovi odnosno pojave niže temperature od optimalno potrebnih.

Voda i vlažnost: Optimalne godišnje potrebe leske za vodom u našim uslovima su od 700 do 800 mm pod uslovom da su pravilno raspoređene. Njaveće potrebe su u fazi inzenzivnog porasta mladara i plodova tokom maja i juna. U našim uslovima to su i najkišovitiji meseci. Tokom vegetacije leska zahteva visoku relativnu vlažnost od 70 do 80 %. Iz ovih razloga treba je gajiti na većim nadmosrkim visinama i vlažnijim terenima.

Vetar: Jaki vetrovi su nepoželjni kao i za sve druge voćarske kulture. U fazi cvetanja blagi i vlažni povetarci su povoljni zbog raznošenja polena i bolje oplodnje.

Zemljište: Leska uspeva na različitim zemljištima. Međutim, najolje rezultate daje na dubokim, strukturnim i propusnim zemljištima. Ovo iz razloga što se glavna korenova masa nalazi na dubini od 40 do 80 cm. Leska se najbolje razvija na peskovito-glinovitim i humusno-karbonatnim zemljištima. Ne podnosi plitka, siromašna, skeletna, suva i kisela zemljišta.

Nadmorska visina: U našim uslovima lesku treba prvenstveno gajiti na većim nadmosrskim visinama od 200 do 800 m. U toplijim krajevima lesku treba gajiti na severnim, severo-istočnim i severo-zaopadnim, a u hladnijim na severoistočnim, severozapadnim i zapadnim.

Sorte: U svetu je poznato preko 300 različitih sorti leske. U našoj zemlji se uzgaja relativno mali broj. U našim uslovima ogledima je obuhvaćeno preko 20 sorti koje mogu da budu okosnica savremenog sortimenta. Za intenzivnu proizvodnju preporučuje se manji broj sorti i to: Ludolf, Enis, Istarski dugi, Halski dzin, Tonda Gentile Romana, Tonda Gentile delle Langhe, Tonda Gentile Romana, Rimski,Nocchtione, Halški džin uz napomenu da kod italijanskih sorti treba biti krajnje oprezan zbog ranog cvetanja.Sadnice lešnika

Rasadnik sadnog materijala lešnika nalazi se 10 kilometara južno od Subotice u mestu Mala Bosna. Matičnjak je osnovan 2003. godine, a intenzivna proizvodnja sadnog materijala počela je 2006. godine.
Sav sadni materijal poseduje važeće uverenje Ministarstva poljoprivrede o sortnoj čistoći i važeće zdravstveno uverenje. Kupce pozivamo da se lično uvere u kvalitet sadnog materijala ali i da nauče nešto više o proizvodnji lešnika uz obilazak plantaža.
Plodna Bačka ravnica uz pravilnu i blagovremenu agrotehniku, kao i konstantan stručni nadzor daju sadnice odličnog kvaliteta!
Cenjeni kupci, za sezonu 2015/2016 u mogućnosti smo da Vam ponudimo sledeće sorte lešnika:
Halski džin, Tonda gentile romana, Istarski dugi, Mogul, Multiflorum, Ludolf, Rimski

najava

Pozivamo sve zainteresovane za uzgoj lešnika da posete naš rasadnik i lično se uvere o kvalitet sadnog materijala koji proizvodimo. Obilaskom proizvodnih zasada biće nam zadovoljstvo da sa vama podelimo 15-togodišnje iskustvo uzgoja, prerade i plasmana lešnika. Spremni smo da vam damo odgovore na mnoga pitanja vezana za sortiment, međuredno rastojanje, đubrenje, rezidbu, zaštitu, načina sadnje, sakupljanje, preradu i sve ostale teme vezano za lešnik.

KORISNI LINKOVI
Ministarstvo poljoprivrede
Pokrajinski
Pokrajinski za razvoj poljoprivrede
Republicki hidrometeoroloski zavod
Galenika Fitofarmacija
ChianChia
SkalaGreen